یادداشت هایی از اهمیت مسابقات

بدون نظر

شطرنج رقابت در يك بازى فكريست . هويت شطرنجى بازيكنان را رقابت ويا به واژه اى گسترده تر مسابقات معلوم ميسازد . اين شخصيت در هربارمسابقه بتدريج بيشتر شكل ميگيرد . فرصت هايى كه مسابقات براى رشد مهيا ميكنند گاهى با آموزشهاى طولانى قابل قياس نيست وتاثيرى همه جانبه ترو موثرتر بر حوزه روانى وارتباطى بازيكن دارد . آيا بديهى نيست كه شناسنامه
شطرنجى بازيكنان شناسه مسابقات اوست ونه هيچ چيز ديگر. هيچ چيزديگر ! اينكه شما سالهاآموزش ديده ايد و كلاس رفتيد ملاك نيست . معيار مسابقات است !وآمادگى براى مسابقات در مسابقات حاصل ميشود . كلاس وكلاس واز اين ترم به آن ترم بدون شركت در مسابقات نهايتا فعاليتى است بى محتوا . به صراحت بگويم فقط مسابقه معيار درست شناخت بازيكنان است بايد توان آموزشى خود را در مسابقه نشان داد . اما ظاهراكسانى آموزش شطرنج را صرفا با شركت در كلاسها دنبال ميكنند وفقط تمرين حل ميكنند ! خوب شما كه قصد سفر نداريد چرابراى خريد بليط تلاش ميكنيد و لوازم سفر تهيه ميكنيد !

دانش دادگر- يكم بهمن ماه 96

اهميت هفتاد درصدى شركت در مسابقات !

چكيده همه تئوريهاى يادگيرى تاكيد ميكند كه اساس يادگيرى عميق شامل سه بخش است ؛
١- كسب اطلاعات و ريز آموزى . يعنى موضوع در اجزاء كاملا فهميده شود وبه اصطلاح پردازش گردد.
Information gathering and proessing
آموزش وچگونگى آموزش موضوع اين بخش است .
٢- آناليز وتجزيه وتحليل بازيهاى كلاسيك به عنوان سرمشق موضوعات آموزشى و چگونگى اجراى آموخته ها در بازى استادان . و سپس بررسى وسنجش معلومات ما از طريق تمركزو تحليل بر بازيهايمان . كشف اشتباهات و تمرين در خصوص رفع آنها .
Critical reflection
بررسى بازيهاى استادان و ما موضوع اين بخش است .
٣- شركت در مسابقات رسمى . يعنى تمرينات در شرايط واقعى و عملى كردن معلومات و يافته هاى ذهنى ما . آزمودن آنها در ميدان مسابقات و كاربست آنها در حال مسابقه جهت تعميق دقيق آموزشها .
Practical exercise
شركت درمسابقات موضوع اين بخش است .
نكته كليدى و رمز موفقيت در شطرنج اين است كه بخش اول ده درصد ، بخش دوم بيست درصد و بخش سوم هفتاد درصد ازفعاليت ما را شامل شود . شما به افراد به نام در شطرنج همين ايران خودمان توجه كنيد و ببينيد ماهانه در چند تورنمنت داخلى وخارجى شركت ميكنند و چقدر از روزشان در مسابقات ميگذرد !
دوستان شركت در مسابقات فرزندانتان را جدى بگيريد . شما كه هم وقت وسرمايه ميگذاريد از اساس آموزش شطرنج ( شركت درمسابقات ) به بهانه هاى مختلف غافل نشويد .

دانش دادگر – پانزدهم بهمن ماه 96

أساس فعالیت حرفه ايها در شطرنج نه با گذراندن اوقات بر مطالعه ‌وحل تمرینات که حضور در مسابقات‌است . آنها از خلال مسابقات و آنالیز بازيها دانش شطرنجی خود را تکامل ميبخشند و بر اين محور معلومات خود را افزایش ميدهند . این شیوه آموزشی آنهاست . لازم نیست که راز کار و موفقیت آنها را تحقیق‌وجستجو کنید . به نوع فعالیت شان در عرصه شطرنج توجه کنید . برای رشد وتکامل شطرنجی باید هفتاد درصد از فعالیت شطرنجی خود را در مسابقات بگذرانید . افرادی که بيشتر وقت خود را به مطالعه و تمرين ميگذرانند بهنگام مسابقه و رویارويی با حریف به جهانگردانی شبیه اند که در برابر اثر دیدنی ايستاده اند ولی به جای تماشا و دقت بر آن به کتابچه راهنمای خود خیره اند که تاريخچه پيدایش و مشخصات اثر را در يابند!! نديدم ! نديدم ها( overlook) علت دارد . از دست دادن فرصتها علت دارد . تکرار حرکات کلیشه ای و‌تند بازی کردن همه يک حکايت ودليل دارند . از بازی غافلند! این انحراف از بازی است ودر بازی اصلاح ميشود . تمام کسانیکه در شطرنج رشد نمیکنند و يادچار افت در شطرنجند اعم از استاد و غیره بی کم وکاست از شرکت در مسابقات بدوربوده اند .
تحقيق کنيد . راز اين است !

دانش دادگر – يكم اسفند 96

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *