کتاب گام شش : درس و مشق مسائل کلیدی

بدون نظر

gam6

فهرست درس ها و مسائل آن چنین است :

  1. حمله به قلعه شاه
  2. سوار گرفتار
  3. عرض هفتم و دوم
  4. طراحی برای مات
  5. روش آچمز و تعیین مهره پشت آن
  6. آخر بازی پیاده

با تمرین الگوهای ماتی در گام پنجم اقدام و اداره حمله به شاه هوشمندانه تر طراحی می شود. انتظار می رود با حل این مسائل نوآموزان فرصت حمله به شاه را از دست ندهند. مسائل سوار گرفتار دشوارتر از گام قبلی است. مسائل عرض هفتم و دوم، آموزش چگونگی تسخیر این دو عرض طلایی با رخ هاست.

مبحث طراحی برای مات شکل تکاملی مسائل نقشه راه است و در واقع آموزش طرح ریزی در شطرنج است. فصل روش آچمز تمرکز بر افزار تاکتیکی است که نهاد آن بر حمله دوگانه نیست. این بخش فنونی که شکل سه مهره در یک مسیر و آچمز را بوجود می آورند، با مسائل آموزش می دهد. نکات کلیدی آخر بازی پیاده و تمرین همه مسائل، دروس بخش های پایانی کتابند.

 

انديشه آموختن از طريق «حل مسئله» که روش اصلی و مرکزی سری کتاب های گام به گام است، اکنون به گام ششم رسيده است. منابع مورد7 استفاده از اين قرارند:

1- Learning Chess Step4 (By Cor Van Wijgerden)
2- Learning Chess Step4  plus (By Cor Van Wijgerden)
3- Learning Chess Step4  extra (By Cor Van Wijgerden)
4- Learning Chess Step5 (By Cor Van Wijgerden)
5- Learning Chess Manual for Chess Trainers Step4 (By Rob Brunia, Cor Van Wijgerden)
6- Learning Chess Step5  extra (By Cor Van Wijgerden)
7- Learning Chess Manual for Chess Trainers Step5 (By Rob Brunia, Cor Van Wijgerden)
8- Chess Mazes (By Bruce Alberston)

اينک خط پيشرونده مباحث آموزشی روشن تر و مشخص تر می شود. متدولوژی علمی، عمل گرايی و امکان تجربه يعنی وجود محيط و وسايل تجربه را نکته مرکزی در روند يادگيری مي داند، به عبارتی اگر شناسايي عناصر اصلی يک بازی منطقی و ترکيب بندی اين اجزاء به صورت کل در جريان بازی از اصول آموزش است. آنگاه شناخت و تجربه کردن اين عناصر به شکل مسائل گوناگون درس های آن است.

اين عناصر در بازی به گونه ای ارگانيک و زنده مرتبط می شوند و ربطی به آسانی و يا سختی فهم آنان ندارد. مثلاً حمله جناحی به شاه، اقدامی پيچيده و حاصل سنجش و محاسبه دقيق است ولی فهم الگوهای ماتی که در هسته مرکزی اين حملات وجود دارد درسی آسان و پوزيسيونی ساده دارند. بنابراين مسائل سری کتاب های گام به گام نه به دليل دشواری و يا آسانی که به نوبت اهميت و ضرورت دانستن در کنار هم قرار دارند. ساده کردن مسائل حدی دارد و بدون حدود نيست. بازه سادگی هر گام از گام قبلی تا بعدی است. پيوسته جلو برويم.

دانش دادگر – مرداد ماه 93

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *