بدون نظر

مسابقه جمعه 97/11/5

مسابقه با ثبت نام 30 نفر و شركت 29 نفر برگزار شد.

جوایز پرداختی :
نفر اول 145000 تومان
نفر دوم 115000 تومان
نفر سوم 90000 تومان
نفر برتر زیر 8 سال 50000 تومان
نفر دوم زیر 8 سال 40000 تومان
نفر برتر زیر 10 سال 50000 تومان
نفر دوم زیر 10 سال 40000 تومان

از طرف باشگاه اندیشه از شرکت همه دوستان تشکر می شود.

 

نفر اول اقای امیر رضا خطیبی
نفر اول اقای امیر رضا خطیبی

 

نفر دوم اقای کیارش سلیمی
نفر دوم اقای کیارش سلیمی

 

نفر سوم اقای محمد حسین عباس پور
نفر سوم اقای محمد حسین عباس پور

 

نفر برتر زیر 10 سال اقای ماهان کوهی
نفر برتر زیر 10 سال اقای ماهان کوهی

 

نفر دوم زیر 10 سال اقای سپهر قربانی
نفر دوم زیر 10 سال اقای سپهر قربانی

 

نفر برتر زیر 8 سال خانم پرنیا فتوحی
نفر برتر زیر 8 سال خانم پرنیا فتوحی

 

نفر دوم زیر 8 سال اقای محمد پارسا رمضانی
نفر دوم زیر 8 سال اقای محمد پارسا رمضانی

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/10/21

مسابقه با ثبت نام 27 نفر و شركت 26 نفر برگزار شد.

جوایز پرداختی این هفته:
نفر اول 130000 تومان
نفر دوم 105000 تومان
نفر سوم 80000 تومان
نفر برتر زیر 8 و 10 سال هر کدام 50000 تومان
نفر دوم زیر 8 و 10 سال هر کدام 40000 تومان
نفر برتر زیر 12 سال 50000 تومان

 

مسابقه جمعه 97/10/21
مسابقه جمعه 97/10/21

 

نفر اول اقای رسول صمیمی
نفر اول اقای رسول صمیمی

 

نفر دوم اقای سپهر بهزادی
نفر دوم اقای سپهر بهزادی

 

نفر سوم اقای امیر مسعود فاتحی
نفر سوم اقای امیر مسعود فاتحی

 

نفر برتر زیر 8 سال خانم پرنیا فتوحی
نفر برتر زیر 8 سال خانم پرنیا فتوحی

 

نفر دوم زیر 8 سال اقای اریا خالوئی
نفر دوم زیر 8 سال اقای اریا خالوئی

 

نفر برتر زیر 10 سال اقای ماهان کوهی
نفر برتر زیر 10 سال اقای ماهان کوهی

 

نفر دوم زیر 10 سال خانم مائده یوسفیان
نفر دوم زیر 10 سال خانم مائده یوسفیان

 

نفر برتر زیر 12 سال اقای ارین اعتمادی
نفر برتر زیر 12 سال اقای ارین اعتمادی

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/8/25

مسابقه با حضور 32 بازيكن برگزار شد.

جوایز :
نفر اول 1750000 ریال
نفر دوم 1400000 ریال
نفر سوم 1050000 ریال
نفر برتر زیر 10 سال 500000 ریال
نفر برتر زیر 8 سال 500000 ریال
نفر دوم زیر 10 سال 400000 ریال
نفر دوم زیر 8 سال 400000 ریال
نفر برتر زیر 12 سال 500000 ریال

 

مسابقه جمعه 97/8/25
مسابقه جمعه 97/8/25

 

مسابقه جمعه 97/8/25
مسابقه جمعه 97/8/25

 

مسابقه جمعه 97/8/25
مسابقه جمعه 97/8/25

 

مسابقه جمعه 97/8/25
مسابقه جمعه 97/8/25

 

نفر اول - سعید حاج ابوالحسنی
نفر اول – سعید حاج ابوالحسنی

 

نفر دوم - رامین کمال
نفر دوم – رامین کمال

 

نفر سوم - مهربد حاجیان
نفر سوم – مهربد حاجیان

 

نفر برتر زیر 10 سال - مائده یوسفیان
نفر برتر زیر 10 سال – مائده یوسفیان

 

نفر دوم زیر 10 سال - نگار بو سعیدی
نفر دوم زیر 10 سال – نگار بو سعیدی

 

نفر برتر زیر 8 سال - پارسا رجبی
نفر برتر زیر 8 سال – پارسا رجبی

 

نفر دوم زیر 8 سال - فواد اقاسی
نفر دوم زیر 8 سال – فواد اقاسی

 

نفر برتر زیر 12 سال - ارش سلطانی
نفر برتر زیر 12 سال – ارش سلطانی

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/4/15

مسابقه با حضور 18 بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه جمعه 97/4/15

 

نفر اول کامیار خسروی

 

نفر دوم هوتن دهقانی

 

نفر سوم محمد حسین دهقانی

 

نفر برتر زیر 8 سال پرنیا فتوحی

 

نفر دوم زیر 8 سال ارتین حبیب الهی

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/4/8

مسابقه با حضور 34 بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه جمعه 97/4/8

 

مسابقه جمعه 97/4/8

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
نفر اول اميررضا خطيبي

 

نفر دوم سپهر بهزادي

 

نفر سوم رسول صميمي

 

نفر برتر زير 8 سال اميرمحمد بينا

 

نفر دوم زير 8 سال پارسا رجبي

 

نفر برتر زیر 10 سال هستی خسروی

 

نفر دوم زیر 10 سال مائده یوسفیان

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/4/1

مسابقه با حضور 23 بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه جمعه 97/4/1

 

مسابقه جمعه 97/4/1

 

مسابقه جمعه 97/4/1

 

نفر اول اقای ماهان کوهی

نفر دوم اقای رسول صمیمی

نفر سوم اقای امیر رضا خطیبی

نفر برتر زیر 8 سال خانم پرنیا فتوحی

نفر دوم زیر 8 سال اقای پارسا رجبی

نفر برتر زیر 10 سال اقای ارمین عباسی

نفر دوم زیر 10 سال اقای ونداد حاج بابایی

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/3/18

مسابقه با حضور 30 بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه جمعه 97/3/18
مسابقه جمعه 97/3/18

 

مسابقه جمعه 97/3/18
مسابقه جمعه 97/3/18

 

نفر اول هومن دهقاني با ٦ امتياز از ٦ دور
نفر اول هومن دهقاني با ٦ امتياز از ٦ دور

 

نفر دوم سیاوش شمس با 5 امتیاز و پوئن شکنی بخهولتز 23.5
نفر دوم سیاوش شمس با 5 امتیاز و پوئن شکنی بخهولتز 23.5

 

نفر سوم هوتن دهقاني با 5 امتیاز و پوئن شکنی بخهولتز 21
نفر سوم هوتن دهقاني با 5 امتیاز و پوئن شکنی بخهولتز 21

 

نفر برتر زير ٨ سال پارسا رمضاني در رده ٩ جدول با كسب ٤ امتياز
نفر برتر زير ٨ سال پارسا رمضاني در رده ٩ جدول با كسب ٤ امتياز

 

نفر برتر زير ده سال مايده يوسفيان در رده ٧ جدول با كسب ٤ امتياز
نفر برتر زير ده سال مايده يوسفيان در رده ٧ جدول با كسب ٤ امتياز

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/3/11

مسابقه با حضور ٢٨ بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه جمعه 97/3/11
مسابقه جمعه 97/3/11

 

نفر اول هومن دهقانی با کسب 5 امتیاز و بخهولتز 24
نفر اول هومن دهقانی با کسب 5 امتیاز و بخهولتز 24

 

نفر دوم هوتن دهقانی با کسب 5 امتیاز و بخهولتز 21.5
نفر دوم هوتن دهقانی با کسب 5 امتیاز و بخهولتز 21.5

 

نفر سوم مهربد حاجیان با 5 امتیاز و بخهولتز 21
نفر سوم مهربد حاجیان با 5 امتیاز و بخهولتز 21

 

نفر برتر زیر 8 سال پارسا رجبی با کسب 4 امتیاز در رده 8 جدول
نفر برتر زیر 8 سال پارسا رجبی با کسب 4 امتیاز در رده 8 جدول

 

نفر برتر زیر 10 سال ارمین عباسی با کسب 4 امتیاز و پوئن شکنی بالاتر در رده 5 جدول
نفر برتر زیر 10 سال ارمین عباسی با کسب 4 امتیاز و پوئن شکنی بالاتر در رده 5 جدول

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/3/4

مسابقه با حضور ٢٩ بازيكن برگزار گرديد

 

مسابقه جمعه 97/3/4
مسابقه جمعه 97/3/4

 

مسابقه جمعه 97/3/4
مسابقه جمعه 97/3/4

 

نفر اول اميررضا خطيبي با كسب ٦ امتياز
نفر اول اميررضا خطيبي با كسب ٦ امتياز

 

نفر دوم هومن دهقاني با كسب ٥ امتياز و پوئن شكني بالاتر
نفر دوم هومن دهقاني با كسب ٥ امتياز و پوئن شكني بالاتر

 

نفر سوم رامين كمال با كسي ٥ امتياز
نفر سوم رامين كمال با كسي ٥ امتياز

 

نفر برتر زیر 8 سال پارسا رجبی با کسب 4 امتیاز در رده 10 جدول
نفر برتر زیر 8 سال پارسا رجبی با کسب 4 امتیاز در رده 10 جدول

 

نفر برتر زیر 10 سال هستی خسروی با کسب 4 امتیاز در رده 6 جدول
نفر برتر زیر 10 سال هستی خسروی با کسب 4 امتیاز در رده 6 جدول

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/2/21

مسابقه با حضور ١٧ بازيكن برگزار گرديد.

 

مسابقه جمعه 97/2/21
مسابقه جمعه 97/2/21

 

مسابقه جمعه 97/2/21
مسابقه جمعه 97/2/21

 

نفر اول اميررضا خطیبی با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی بوخهولتز 16.5
نفر اول اميررضا خطیبی با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی بوخهولتز 16.5

 

نفر دوم مهربد حاجیان با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی بوخهولتز 14.5
نفر دوم مهربد حاجیان با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی بوخهولتز 14.5

 

نفر سوم هوتن دهقانی با 4 امتیاز و پوئن شکنی بوخهولتز 14

 

نفر برتر زیر 8 سال پرنیا فتوحی با کسب 3 امتیاز و پوئن شکنی بوخهولتز 10.5
نفر برتر زیر 8 سال پرنیا فتوحی با کسب 3 امتیاز و پوئن شکنی بوخهولتز 10.5

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 96/2/14

 

مسابقه جمعه 96/2/14
مسابقه جمعه 96/2/14

 

مسابقه جمعه 96/2/14
مسابقه جمعه 96/2/14

 

نفر اول محمدصادق نادري
نفر اول محمدصادق نادري

 

نفر دوم هوتن دهقاني
نفر دوم هوتن دهقاني

 

نفر سوم مهربد حاجيان
نفر سوم مهربد حاجيان

 

نفر اول زير ده سال آرمين عباسي
نفر اول زير ده سال آرمين عباسي

 

نفر اول زير هشت سال آرش جعفري
نفر اول زير هشت سال آرش جعفري

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/1/31

مسابقه با حضور ٢١ بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه جمعه 31 فروردین 97
مسابقه جمعه 31 فروردین 97

 

نفر اول مهربد حاجيان
نفر اول مهربد حاجيان

 

نفر دوم محمد حسین عباس پور
نفر دوم محمد حسین عباس پور

 

نفر سوم هومن دهقانی
نفر سوم هومن دهقانی

 

نفر برتر زیر 8 سال پرنیا فتوحی
نفر برتر زیر 8 سال پرنیا فتوحی

 

نفر برتر زیر 10 سال مائده یوسفیان
نفر برتر زیر 10 سال مائده یوسفیان

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/1/24

مسابقه با حضور ٢٤ بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه جمعه 24 فروردین 97
مسابقه جمعه 24 فروردین 97

 

مسابقه جمعه 24 فروردین 97
مسابقه جمعه 24 فروردین 97

 

نفر اول محمدصادق نادري
نفر اول محمدصادق نادري

 

نفر دوم سپهر بهزادي
نفر دوم سپهر بهزادي

 

نفر سوم مهربد حاجيان
نفر سوم مهربد حاجيان

 

نفر برتر زیر 8 سال پرنيا فتوحي
نفر برتر زیر 8 سال پرنيا فتوحي

 

نفر برتر زير ده سال محمدمتين توكلي
نفر برتر زير ده سال محمدمتين توكلي

 

در تاریخ 97/01/24 بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد رده سنی 12 سال و خانواده برتر طبق ایین نامه پرداخت نشد.

جوایز امروز

نفر اول 105000 تومان

نفر دوم 85000 تومان

نفر سوم 65000 تومان

نفر برتر زیر 8 سال 40000 تومان

نفر برتر زیر 10 سال 40000 تومان

 
——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/1/17

مسابقه با حضور ٢٤ بازيكن برگزار شد.

مسابقه جمعه 17 فروردین 97
مسابقه جمعه 17 فروردین 97

 

مسابقه جمعه 17 فروردین 97
مسابقه جمعه 17 فروردین 97

 

مسابقه جمعه 17 فروردین 97
مسابقه جمعه 17 فروردین 97

 

مسابقه جمعه 17 فروردین 97
مسابقه جمعه 17 فروردین 97

 

نفر اول هومن دهقانی
نفر اول هومن دهقانی

 

نفر دوم مهربد حاجيان
نفر دوم مهربد حاجيان

 

نفر سوم محمدصادق نادري
نفر سوم محمدصادق نادري

 

نفر برتر زیر 8 سال محمد پارسا رمضانی با 2.5 امتیاز
نفر برتر زیر 8 سال محمد پارسا رمضانی با 2.5 امتیاز

 

نفر برتر زیر 10 سال مائده یوسفیان با 3 امتیاز
نفر برتر زیر 10 سال مائده یوسفیان با 3 امتیاز

 

جوایز امروز

نفر اول 110000 تومان

نفر دوم 86000 تومان

نفر سوم 65000 تومان

نفر برتر زیر 8 سال 40000 تومان

نفر برتر زیر 10 سال 40000 تومان

نفر برتر زیر 12 سال و همینطور خانواده برتر هم بدلیل به حد نصاب نرسیدن پرداخت نگردید

 
——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 97/1/10

مسابقه با حضور ٢٦ بازيكن برگزار شد.

 

مسابقه شطرنج جمعه 10 فروردین 97
مسابقه شطرنج جمعه 10 فروردین 97

 

مسابقه شطرنج جمعه 10 فروردین 97
مسابقه شطرنج جمعه 10 فروردین 97

 

نفر اول امیر رضا خطیبی
نفر اول امیر رضا خطیبی

 

نفر دوم هوتن دهقان
نفر دوم هوتن دهقان

 

نفر سوم علیرضا علی اکبر
نفر سوم علیرضا علی اکبر

 

نفر برتر زیر 8 سال پرنیان فتوحی
نفر برتر زیر 8 سال پرنیان فتوحی

 

نفر برتر زیر 10 سال آرمين عباسی
که متاسفانه در اخر وقت حضور نداشتند.

 

جوایز نفر برتر زیر 12 سال و همچنین خانواده برتر هم بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد به انها تعلق نگرفت. از شرکت همه دوستان با توجه به تعطیلات نوروز از طرف باشگاه اندیشه تشکر می شود.

 

——————————————————————————————-

 

مسابقه جمعه 18 اسفند 96

مسابقه با حضور 23 بازيكن برگزار شد.

قابل ذکر است مسابقات از این هفته با زمان 15 دقیقه زمان برای هر بازیکن و 5 ثانیه زمان فیشر برگزار می شود. از شرکت دوستان کمال تشکر را داریم.

نفر اول علیرضا علی اکبر
نفر اول علیرضا علی اکبر
نفر دوم سپهر بهزادی
نفر دوم سپهر بهزادی
نفر سوم امیر رضا خطیبی
نفر سوم امیر رضا خطیبی
نفر برتر زیر 8 سال آوا بهزادی
نفر برتر زیر 8 سال آوا بهزادی

 

نفر برتر زیر 10 سال ماهان کوهی

 

——————————————————————————————-

مسابقه جمعه 11 اسفند 96

 

مسابقه شطرنج جمعه ١١ اسفند ٩٦
مسابقه شطرنج جمعه ١١ اسفند ٩٦
مسابقه شطرنج جمعه ١١ اسفند ٩٦
مسابقه شطرنج جمعه ١١ اسفند ٩٦

نفرات برتر :

 

نفر اول محمد حسین عباس پور با 6 امتیاز
نفر اول محمد حسین عباس پور با 6 امتیاز
نفر دوم مائده یوسفیان با 5 امتیاز
نفر دوم مائده یوسفیان با 5 امتیاز
نفر سوم رامین کمال با 5 امتیاز و پوئن شکنی پایین تر
نفر سوم رامین کمال با 5 امتیاز و پوئن شکنی پایین تر
نفر برتر زیر 8 سال ارمین عباسی با 4 امتیاز در رده هفتم جدول
نفر برتر زیر 8 سال ارمین عباسی با 4 امتیاز در رده هفتم جدول
نفر برتر زیر 10 سال حامد صادقی در رده 4 جدول با 4.5 امتیاز
نفر برتر زیر 10 سال حامد صادقی در رده 4 جدول با 4.5 امتیاز

 


 

مسابقه جمعه 4 اسفند 96

 

مسابقه شطرنج جمعه ٤ اسفند ٩٦
مسابقه شطرنج جمعه ٤ اسفند ٩٦
مسابقه شطرنج جمعه ٤ اسفند ٩٦
مسابقه شطرنج جمعه ٤ اسفند ٩٦

 

نفرات برتر :

 

نفر اول - اميررضا خطيبي
نفر اول – اميررضا خطيبي
نفر دوم - سپهر بهزادي
نفر دوم – سپهر بهزادي
نفر سوم - كيارش سليمي
نفر سوم – كيارش سليمي
نفر برتر زير هشت سال - مائده يوسفيان
نفر برتر زير هشت سال – مائده يوسفيان
خانواده برتر - خانواده اقای بهزادی با 8 امتیاز
خانواده برتر – خانواده اقای بهزادی با 8 امتیاز

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *