درباره ما

درباره مدرسه شطرنج اندیشه854

باشگاه شطرنج اندیشه به مدیریت دانش دادگر تشکیلاتی است که برای رشد و توسعه­ی شطرنج از سال 1384 فعالیتی پیگیر دارد.

تفکر اولیه یک نهاد شطرنجی اول بار در سال 1370 با تأسیس «انجمن علم شطرنج» در محله شیخ بهایی اصفهان آغاز شد. آن انجمن به طور رایگان در اختیار عموم بود و مسابقات و تحلیل بازی­های شطرنج را از طریق Chess Master 3000 برای اعضاء تبلیغ و ترویج و سازماندهی می­کرد. متأسفانه هزینه­ها و فشار امور مالی را بیشتر از شش ماه نتوانستیم تحمل کنیم و ادامه دهیم.

امروز کماکان سعی بلیغ ما این است که از راه آموزش کودکان و نوجوانان از سن چهار سالگی و نشر کتابها و منابع آموزنده شطرنج، روش­های تفکر بر مسائل به شکل منطقی عادت شود.

تجربه­ی بیش از یازده سال کار با کودکان و نتایج درخشان این آموزش در عرصه­ی رقابت­ها و قیاس­ها چهره­ی مربیان باشگاه اندیشه را در صحنه­ی آموزشگاه­های شطرنج کشور نمایان می­کند و ادامه پیشرفت ما را روشن کرده است.

آموزش محور اصلی برنامه باشگاه شطرنج اندیشه است و تقریباً تمامی برنامه­های ما را تشکیل می­دهد. انتشار ده جلد کتاب آموزشی برای کودکان و نوجوانان که حاصل تجربه کار با کودکان و تحقیق و بررسی بوده و نتایج عملی آن که کسب مقام­های استانی، کشوری و جهانی است، نقاط خط آموزش و دستاوردهای ما را نشان می­دهد.