درباره مدرسه شطرنج اندیشه

درباره مدرسه شطرنج اندیشه


باشگاه شطرنج اندیشه به مدیریت دانش دادگر تشکیلاتی است که برای رشد و توسعه­ ی شطرنج از سال 1384 فعالیتی پیگیر دارد.

تفکر اولیه یک نهاد شطرنجی اول بار در سال 1370 با تأسیس «انجمن علم شطرنج» در محله شیخ بهایی اصفهان آغاز شد. آن انجمن به طور رایگان در اختیار عموم بود و مسابقات و تحلیل بازی­های شطرنج را از طریق Chess Master 3000 برای اعضاء تبلیغ و ترویج و سازماندهی می­کرد. متأسفانه هزینه­ها و فشار امور مالی را بیشتر از شش ماه نتوانستیم تحمل کنیم و ادامه دهیم.

امروز کماکان سعی بلیغ ما این است که از راه آموزش کودکان و نوجوانان از سن چهار سالگی و نشر کتابها و منابع آموزنده شطرنج، روش­های تفکر بر مسائل به شکل منطقی عادت شود. ادامه ...