• اندیشیدن را به فرزندانمان بیاموزیم !
  • دومین باشگاه شطرنج برتر کشور

پاسخنامه کتاب گام 6 منتشر شد

پاسخنامه کتاب گام 6 منتشر شد

مائده يوسفيان - مقام سوم كشور

مقام سوم كشوری مائده يوسفيان در مسابقات شطرنج سریع زير 8 سال

مسابقات قهرمانی استان

افتخار آفرینان اندیشه در مسابقات قهرمانی استان

درباره مدرسه شطرنج اندیشه

باشگاه شطرنج اندیشه به مدیریت دانش دادگر تشکیلاتی است که برای رشد و توسعه­ی شطرنج از سال 1384 فعالیتی پیگیر دارد.

تفکر اولیه یک نهاد شطرنجی اول بار در سال 1370 با تأسیس «انجمن علم شطرنج» در محله شیخ بهایی اصفهان آغاز شد. آن انجمن به طور رایگان در اختیار عموم بود و مسابقات و تحلیل بازی­های شطرنج را از طریق Chess Master 3000 برای اعضاء تبلیغ و ترویج و سازماندهی می­کرد. متأسفانه هزینه­ها و فشار امور مالی را بیشتر از شش ماه نتوانستیم تحمل کنیم و ادامه دهیم.

امروز کماکان سعی بلیغ ما این است که از راه آموزش کودکان و نوجوانان از سن چهار سالگی و نشر کتابها و منابع آموزنده شطرنج، روش­های تفکر بر مسائل به شکل منطقی عادت شود.

تجربه­ی بیش از یازده سال کار با کودکان و نتایج درخشان این آموزش در عرصه­ی رقابت­ها و قیاس­ها چهره­ی مربیان باشگاه اندیشه را در صحنه­ی آموزشگاه­های شطرنج کشور نمایان می­کند و ادامه پیشرفت ما را روشن کرده است.

آموزش محور اصلی برنامه باشگاه شطرنج اندیشه است و تقریباً تمامی برنامه­های ما را تشکیل می­دهد. انتشار ده جلد کتاب آموزشی برای کودکان و نوجوانان که حاصل تجربه کار با کودکان و تحقیق و بررسی بوده و نتایج عملی آن که کسب مقام­های استانی، کشوری و جهانی است، نقاط خط آموزش و دستاوردهای ما را نشان می­دهد.

مجموعه کتاب های گام به گام

کتاب گام اول آموزش شطرنج با نقاشی جاذبه های نقاشی بهانه ای است تا کودکان 3 تا 4 ساله خوب نگاه کنند، تجسم کنند و شکل ها را بسازند.يافتن تشابه و تفاوت و تکميل اشکال و رنگ آميزی و دانستن ارزش مهره ها مباحث آن است.
اولين رمز تدريس موفق، علاقه مند کردن نوآموزان به يادگيری است!
کتاب گام دوم آموزش شطرنج با تصویر آموزش حرکات و زدن مهره ها از همان درس اول در بازی های دو جانبه تمرين می شود و درس به درس تا به آخر که مات کردن حريف است ادامه می يابد.
اين شيوه تدريجی شرکت در بازی ها از ساده تا پيچيده بر اشتياق و علاقه کودکان 4 تا 7 سال در يادگيری بازی ها می افزايد. باور ما آموختن در هنگام بازی و بازی در هنگام آموزش است.
کتاب گام سوم آموزش شطرنج با مسئله آموزش شطرنج با مسائل؛ سه بخش مهم اين کتاب عبارتند از :
– شرح اصول کلی شروع بازی و بايد و نبايد آن
– نمود تاکتيک ها
– الگوهای آخربازی شاه و پياده
کتاب گام چهارم درس و مشق مسائل کلیدی آموزش دفاع فعال با ایده بهترین دفاع، حمله است و روش حمله با استفاده از افزارهای تاکتیکی مشخص در شمار زیادی مسئله تمرین می شود. تحرک مهره ها و کمین مهره های بی تحرک از اصول خدشه ناپذیر سه مرحله بازی، مسائل فصل دیگر است. مسائل «حرکت بينابينی» مبنا و پایه بسیاری از تاکتیک های زیبا را تجربه پذیر می کند.
کتاب گام پنجم درس و مشق مسائل کلیدی اگر شطرنج یک بازی پوزيسيونی است، آنگاه اهمیت درس «حرکت پوزيسيونی» و مسائل آن روشن تر می شود. حرکات پوزيسیونی نسبت حرکت مهره را با هماهنگی، تقویت و بهبود پوزيسيون نشان می دهند. فصل الگو مبنا و ترکیب ماتی بررسی هسته اصلی ترکیب های ماتی است.
کتاب گام شش درس و مشق مسائل کلیدی با تمرین الگوهای ماتی در گام پنجم اقدام و اداره حمله به شاه هوشمندانه تر طراحی می شود. انتظار می رود با حل این مسائل نوآموزان فرصت حمله به شاه را از دست ندهند. مسائل سوار گرفتار دشوارتر از گام قبلی است. مسائل عرض هفتم و دوم، آموزش چگونگی تسخیر این دو عرض طلایی با رخ هاست.
کتاب پایه یک کتاب کار گام دوم کتاب کاری است که اجزاء بازی ها را خارج از بازی و در قالب مسئله بررسی و برجسته می کند. تمرين حرکات، زدن مهره ها، تعويض، خارج شدن از کيش، حمله و دفاع کردن، قلعه رفتن و شرایط آن و بالاخره آموزش مات در يک حرکت به صورت مراحل از آسان به دشوار موضوع آن است. به طوری که نوآموزان پس از هر درس می توانند با حل مسائل آن تسلط کافی بر مباحث پیدا کنند.
کتاب پایه دوم تقويت هوش با تمرین شطرنج تقويت هوش ديداری است! با دانستن قواعد بازی می توان قابليت تصور و تجسم نوآموزان را ارتقاء داد. تجسم پایه اصلی بازی شطرنج است! بدون داشتن مهارت های تجسم سازی و خلق رابطه های ذهنی چگونه می توان شطرنج بازی کرد؟ ایده ها از تجسم پوزيسيون ها بوجود می آيند!
کتاب پایه سوم مبانی شناخت دفاع و مات در دو حرکت اين کتاب نمونه های دفاع را مورد بررسی قرار می دهد و هر نوع دفاعی را در فصلی جداگانه و در حل مسائل آن توضیح می دهد اين مسائل تمريناتی است برای فهم بيشتر دفاع کردن.
مبحث مات در دو حرکت در پنج بخش ارائه می شود تا دقايق متفاوت و مرتبط آن به طور جداگانه مفهوم و تثبیت گردد.
گشايش های شطرنج برای کودکان کتاب اول این مجموعه ی سه جلدی امکان بحث گروهی بر سر گشایش ها را فراهم می کند. اصول عام و خاص هر گشایشی در دو بخش متفاوت تشریح و به صورت مسئله تمرین می شوند، بحث و مناظره درباره خطاهای گشایشی در بازی های متعدد هر فصل رخ می دهد و پیدا کردن ماهیت مجرد آن اشتباهات به کمک مربی که در نهایت به یکی از دو اصل ملاحظات عام و خاص مربوط است.

اخبار باشگاه شطرنج اندیشه